Rozliczenia i obsługa Rektorskiej Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

Paweł Balicki – Samodzielny referent administracyjny

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 85, kom. 519353251

e- mail:   p.balicki@uj.edu.pl

  • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
  • Prowadzenie rejestru i ewidencji korespondencji;
  • Rozliczanie i przygotowanie dokumentacji dla potrzeb procesu wnioskowania przez Rektorską Główną Komisję Inwentaryzacyjną
    oraz protokolarne zamknięcia inwentaryzacji.