Bieżące komunikaty i informacje Bieżące komunikaty i informacje

! ZGŁOSZENIE/ZMIANA OSOBY PROWADZĄCEJ EWIDENCJĘ SKŁADNIKÓW JEDNOSTKI:

W zakładce "Druki" znajduje się gotowy formularz, który można wydrukować i wypełnić a następnie przesłać pocztą wewnętrzną do naszego działu.

Ta forma nie jest obowiązkowa. Zgłoszenia/zmiany można dokonać również drogą elektroniczną. W tym celu prosimy kierowników jednostek
o przeslanie wiadmości zaweriającej: nr i nazwę jednostki UJ, imię i nazwisko osoby prow.ewid oraz dane kontaktowe (telefon, adres email) na pocztę działu: dic@uj.edu.pl

MEBLE I SPRZĘT ZGŁOSZONY DO PRZEKAZANIA:

Jeżeli zgłoszony do przekazania sprzęt lub meble nie znajdą nowego nabywcy w okresie 3-4 tygodni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie działu, uprasza się o zgłoszenie tego faktu adrministratorowi Panu Adrianowi Bajda poczta: adrian.bajda@uj.edu.pl, celem usunięcia ogłoszenia.
Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury formalnej likwidacji.